Top 4 chiến lược kinh doanh quốc tế (International business strategy)

Việc lựa chọn chiến lược kinh doanh tùy thuộc vào sự tác động của hai nhân tố: Áp lực của chi phí và áp lực thích nghi đối với thị trường địa phương

Có 4 loại chiến lược kinh doanh quốc tế: chiến lược quốc tế; chiến lược đa nội địa; chiến lược toàn cầu; chiến lược xuyên quốc gia

Chiến lược quốc tế

Công ty coi mình là trung tâm( công ty có sức mạnh độc quyền), thực hiện các hoạt động kinh doanh trên cơ sở phát huy các thế mạnh của mình

Top 4 chiến lược kinh doanh quốc tế (International business strategy)

Ví dụ: Xerox thời mới phát minh ra máy photocopy hiện đại, hay Microsoft với Internet Explorer thời chưa có Firefox. Tuy nhiên đây là một chiến lược không bền vững, khi không sớm thì muộn, sẽ xuất hiện các đối thủ cạnh tranh để phá vỡ thế độc quyền ( như Firefox ra đời tranh giành với IE), buộc công ty phải lựa chọn hoặc chiến lược toàn cầu hoặc chiến lược địa phương để tồn tại.

Chiến lược này sử dụng khi cả áp lực chi phí cũng như áp lực đáp ứng yêu cầu của địa phương đều thấp

Chiến lược kinh doanh đa nội địa

Công ty coi mỗi quốc gia là thị trường riêng biệt với những khác biệt về văn hóa cao. Hình thành nên những công ty có hoạt động ở nước ngoài nhưng các hoạt động này độc lập nhau. Đây là chiến lược thường được các công ty hàng tiêu dùng sử dụng để đối phó với nhu cầu tiêu dùng cực kỳ khác nhau giữa các nước. Nhằm tối ưu hóa khả năng đem lại giá trị cho khách hàng (ưu tiên đa dạng hóa phù hợp với địa phương) đồng nghĩa với việc chi phí tăng cao

Ví dụ: người Việt Nam sẽ không thấy được Mountain Dew ở các siêu thị Việt, cũng như người tiêu dung Mỹ sẽ chẳng biết Sting Dâu là gì, dù cả 2 sản phẩm đều của Pepsi

Chiến lược này dung khi áp lực chi phí thấp nhưng áp lực thích nghi với thị trường địa phương cao.

Chiến lược toàn cầu

Công ty xem thị trường thế giới là một thị trường thống nhất. Đồng thời công ty sẽ tiến đến thống nhất hóa, tiêu chuẩn hóa các giá trị của công, tạo lợi thế cạnh tranh về chi phí, chủ yếu nhờ việc đạt lợi thế cạnh tranh theo quy mô. Do đó sản phẩm của các MNC theo chiến lược toàn cầu thường không có sự khác biệt giữa các địa phương.

Ví dụ: các sản phẩm của Apple chính hãng ở khắp thế giới có chất lượng như nhau, không có sự thay đổi dành riêng cho các địa phương( có nghĩa là giá trị mang lại cho khách hàng không được tối ưu)

Chiến lược này sử dụng khi áp lực chi phí cao, trong khi áp lực đáp ứng yêu cầu địa phương thấp.

Chiến lược xuyên quốc gia

Công ty thực hiện một chiến lược nhằm đạt được tất cả các mục tiêu một cách đồng thời bằng cách luân chuyển các lợi thế cạnh tranh bên trong công ty đồng thời chú ý đáp ứng yêu cầu địa phương.

Tuy nhiên đây là một chiến lược phi thực tế, trừ khi công ty quá vượt trội so với đối thủ ( như trường hợp của IKEA hay Caterpillar), vì nếu gặp một đối thủ có sức mạnh tương đương, công ty buộc phải chọn lựa, hoặc chi phí hoặc sự phù hợp với địa phương

Các công ty tham lam cố gắng ôm hết cả hai lợi thế sớm muộn cũng sẽ thất bại (Ford và ABB)

Chiến lược này sử dụng khi áp lực chi phí và áp lực đáp ứng yêu cầu địa phương đều cao.

Trên đây thì Topacency đã cung cấp những kiến thức cơ bản về chiến lược kinh doanh quốc tế bạn có thể tham khảo. Chúc bạn có một ngày tốt lành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *